Parkosított udvar

Közérdekű

Az oldal tájékoztat az aktuális pályázatokról, állásajánlatokról és az intézmény tevékenységi, működési és gazdálkodási adatairól.

hivatkozás a közadatkereső weblapra

Közadatok

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz
A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis
Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Legutóbbi módosítás dátumaFrissítésMegőrzésLetöltésAdatszolgáltató szervezeti egység megnevezéseArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei2023.05.10.A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőA közfeladatot ellátó szerv adatainak letöltéseFőigazgatói titkárság
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai2023.07.10.A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőNógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház felépítésének letöltése

Egyes szervezeti egységek feladatai letöltése
Vármegyei Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)2024.01.11.A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőA közfeladatot ellátó szerv vezetőinek adatainak letöltéseVármegyei Humánpolitikai és Munkaügyi FőosztályArchívum letöltése
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend2023.05.10.A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendőA szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető adataiFőigazgatói titkárság
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adataiBalassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet szervezeti adatok

Pásztói Margit Kórház szervezeti adatok
Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

Pásztói Margit Kórház
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 2021.10.19.A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalA közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének elérhetőségeinek letöltéseVármegyei Finanszírozási OsztályArchívum letöltése
I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Legutóbbi módosítás dátuma: 2017.01.26.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Letöltés: A közfeladatot ellátó szerv adatainak letöltése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Főigazgatói titkárság

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Legutóbbi módosítás dátuma: 2020.06.04.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Letöltés: Szent Lázár Megyei Kórház felépítésének letöltése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme

Legutóbbi módosítás dátuma: 2021.01.26.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Letöltés: A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek adatainak letöltése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Humánpolitikai és Munkaügyi Főosztály
Archívum: Archívum letöltése

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Legutóbbi módosítás dátuma: 2017.01.26.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Letöltés: A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető adatai
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Főigazgatói titkárság

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Legutóbbi módosítás dátuma: 2021.10.19.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Letöltés: A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének elérhetőségeinek letöltése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Finanszírozási Osztály
Archívum: Archívum letöltése

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Legutóbbi módosítás dátumaFrissítésMegőrzésLetöltésAdatszolgáltató szervezeti egység megnevezéseArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege2021.12.01.A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalTevékenységekre vonatkozó adatok megtekintéseVármegyei Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály, Adatvédelmi tisztségviselő, Vármegyei Informatikai OsztályArchívum megtekintése
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények2024.05.23.A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalTevékenységekre vonatkozó adatok megtekintéseVármegyei Finanszírozási Osztály, Vármegyei Költségvetési és Gazdálkodási FőosztályArchívum megtekintése
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei2023.11.06.A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalTevékenységekre vonatkozó adatok megtekintése; Programok letöltéseVármegyei Finanszírozási Osztály, Vármegyei Informatikai OsztályArchívum megtekintése
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekFolyamatosanFolyamatosanLegalább 1 évig archívumban tartásávalAktualitásokFőigazgatói titkárságArchívum megtekintése
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukFolyamatosanFolyamatosanAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalÁlláspályázatok; EredményekVármegyei Humánpolitikai és Munkaügyi FőosztályArchívum megtekintése
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiFolyamatosanA vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanulAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalTevékenységekre vonatkozó adatok letöltéseVármegyei Költségvetési és Gazdálkodási FőosztályArchívum megtekintése
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve2023.10.01.NegyedéventeAz előző állapot törlendőTevékenységekre vonatkozó adatok megtekintéseAdatvédelmi tisztségviselőArchívum megtekintése
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk2024.05.23.NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalTevékenységekre vonatkozó adatok letöltése (fekvő)

Tevékenységekre vonatkozó adatok letöltése (járó)
Vármegyei Finanszírozási OsztályArchívum megtekintése
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai2024.05.07.NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásávalTevékenységekre vonatkozó adatok letöltéseAdatvédelmi tisztségviselőArchívum megtekintése
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Legutóbbi módosítás dátuma: 2021.12.01.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Letöltés: Tevékenységekre vonatkozó adatok megtekintése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály, Adatvédelmi tisztségviselő, Megyei Informatikai Osztály
Archívum: Archívum megtekintése

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Legutóbbi módosítás dátuma: 2018.07.05.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Letöltés: Tevékenységekre vonatkozó adatok megtekintése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Archívum megtekintése

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Legutóbbi módosítás dátuma: Folyamatosan
Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Letöltés: Tevékenységekre vonatkozó adatok megtekintése; Programok letöltése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Finanszírozási Osztály, Megyei Informatikai Osztály
Archívum: Archívum megtekintése

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Legutóbbi módosítás dátuma: Folyamatosan
Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával
Letöltés: Aktualitások
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Főigazgatói titkárság
Archívum: Archívum megtekintése

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Legutóbbi módosítás dátuma: Folyamatosan
Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Letöltés: Álláspályázatok; Eredmények
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Humánpolitikai és Munkaügyi Főosztály
Archívum: Archívum megtekintése

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Legutóbbi módosítás dátuma: Folyamatosan
Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Letöltés: Tevékenységekre vonatkozó adatok letöltése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály
Archívum: Archívum megtekintése

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Legutóbbi módosítás dátuma: 2018.06.09.
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Letöltés: Tevékenységekre vonatkozó adatok megtekintése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Adatvédelmi tisztségviselő
Archívum: Archívum megtekintése

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Legutóbbi módosítás dátuma: 2019.08.30
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Letöltés: Tevékenységekre vonatkozó adatok letöltése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Finanszírozási Osztály
Archívum: Archívum megtekintése

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Legutóbbi módosítás dátuma: 2022.01.18.
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Letöltés: Tevékenységekre vonatkozó adatok letöltése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Adatvédelmi tisztségviselő
Archívum: Archívum megtekintése

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

III. Gazdálkodási adatok

Legutóbbi módosítás dátumaFrissítésMegőrzésLetöltésAdatszolgáltató szervezeti egység megnevezéseArchívum
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója2023.04.02.A változásokat követően azonnalA közzétételt követő 10 évigGazdálkodási adatok letöltéseVármegyei Költségvetési és Gazdálkodási FőosztályArchívum megtekintése
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve2024.06.12.NegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásávalGazdálkodási adatok letöltéseVármegyei Humánpolitikai és Munkaügyi FőosztályArchívum megtekintése
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
A Gazdálkodási adatok megtekintése linkre kattintva tekinthető megA döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évigGazdálkodási adatok megtekintéseVármegyei Beszerzési, Közbeszerzési OsztályArchívum megtekintése
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések-.
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések2024.02.20NegyedéventeLegalább 1 évig archívumban tartásávalPályázatok megtekintéseVármegyei Pályázati és projektmenedzsmentArchívum megtekintése
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)A Gazdálkodási adatok megtekintése linkre kattintva tekinthető megNegyedéventeLegalább 1 évig archívumban tartásávalGazdálkodási adatok megtekintéseVármegyei Beszerzési, Közbeszerzési OsztályArchívum megtekintése
III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Legutóbbi módosítás dátuma: 2020.04.02.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig
Letöltés: Gazdálkodási adatok letöltése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály
Archívum: Archívum megtekintése

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Legutóbbi módosítás dátuma: 2020.04.02.
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Letöltés: Gazdálkodási adatok letöltése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Humánpolitikai és Munkaügyi Főosztály
Archívum: Archívum megtekintése

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Legutóbbi módosítás dátuma: A Gazdálkodási adatok megtekintése linkre kattintva tekinthető meg
Frissítés:
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
Megőrzés:
A közzétételt követő 5 évig
Letöltés:
Gazdálkodási adatok megtekintése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Beszerzési, Közbeszerzési Osztály
Archívum: Archívum megtekintése

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanA koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

6. A közfeladatoA közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- támogatására képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Legutóbbi módosítás dátuma:
Frissítés:
Megőrzés:
Letöltés:
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése:

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Legutóbbi módosítás dátuma: 2018.05.10.
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával
Letöltés: Pályázatok megtekintése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Pályázati és projektmenedzsment
Archívum: Archívum megtekintése

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Legutóbbi módosítás dátuma: A Gazdálkodási adatok megtekintése linkre kattintva tekinthető meg
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával
Letöltés: Gazdálkodási adatok megtekintése
Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése: Megyei Beszerzési, Közbeszerzési Osztály
Archívum: Archívum megtekintése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklete alapján közzéteendő adatok

1Kötelezően közzéteendő közérdekű adat megnevezéseKözzétételre kötelezettKözzététel helyeKözbeszerzési szerződések FrissítésMegőrzés
12A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontjaa) Az ajánlatkérő vagy
b) irányító szerve
a) Az ajánlatkérő honlapja, ennek hiányában
b) az irányító szerv honlapja
LetöltésA kifizetést követő 8 napon belül.Az előző állapot nem törölhető.
13Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontjaAz adatfelelősAz adatközlő honlapjaA kifizetést követő
8 napon belül.
Az előző állapot nem törölhető.

Pályázatok

Magyar Kórházszövetség – Egészségfejlesztés pilot projekt

Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Álláspályázat

Pályázati felhívás:

A Szent Lázár Megyei Kórház 2017. június 20-tól a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának Gyakorló Kórháza. A cím adományozó oklevél letöltése.

Minden önéletrajzot benyújtó pályázó az önéletrajz benyújtásával hozzájárul, hogy adatait az illetékes munkahelyi vezetők megismerhetik.

Betegellátással kapcsolatos dokumentumok

Általános, központi belegyező nyilatkozatok, tájékoztatók

Urológia szakmai dokumentumok

Szülészet – nőgyógyászat szakmai dokumentumok

Diagnosztika szakmacsoport dokumentumai

Onkológiai szakma dokumentumai

Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat kemoterápiához

Belgyógyászati szakma dokumentumai

COLONOSCÓPIA ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA