ÁEEK-NEAK-EMMI-20171 1. számú projekt

Mosoda technológiai berendezéseinek korszerűsítése a Szent Lázár Megyei Kórházban

A Szent Lázár Megyei Kórház a projekt megvalósításával teljes egészében a költséghatékonyság, a gazdaságosság és az üzembiztonság szempontját tartja szem előtt. Alapvető célunk a betegellátás hatékonyságának és színvonalának javítása, a szakmai és üzemeltetési költségek csökkentése. Mindezek mellett elkötelezettek vagyunk az intézmények közötti minél szélesebb körű együttműködésben, az egymás kapacitásainak hatékony kihasználásában.

A Szent Lázár Megyei Kórház 1996 óta üzemeltet egészségügyi mosodát, melyet 2014-ben szervezett vissza az intézmény irányítása alá. Az elmúlt több mint két évben, az intézmények közötti együttműködés eredményeképpen sikerült megállapodást kötni a pásztói Margit, a hatvani Albert Schweitzer, a gyöngyösi Bugát Pál, az ózdi Almási Balogh Pál kórházakkal illetve a Parádfürdői Állami Kórházzal is, melyeknek intézményük bérmosást végez. Ezeken kívül bérmosást végzünk még a pásztói Gondozási Központnak, az Ezüstfenyő Idősek Otthonának és a hozzájuk tartozó mizserfai Öregek Otthonának.

Az elmúlt évek mosási tevékenységéről elmondható, hogy minden tekintetben megfelelünk az egészségügyben támasztott szigorú feltételeknek, melyet a rendszeres közegészségügyi és laboratóriumi ellenőrzések, valamint a partnerek visszajelzései is igazolnak.

A mosoda átlagos teljesítménye 2 tonna/nap, mely jelenlegi a gépek avultságát is beszámítva, két műszakban teljes kihasználtsággal üzemel.

A mosodában jelenleg három nagy mosógép és kettő szárítógép működik, mindegyiket 1996-ban helyezték üzembe. A pályázat segítségével a mosó- és csavarógépek közül egy 135 kg kapacitású cseréje valósul meg, amit egy új 150 kg töltősúlyú mosógép vált fel. Megemlítendő, hogy emellett vis major keretből egy új 190 kg kapacitású mosógép is megvásárlásra kerül, amely egy régi 180 kg töltetű gépet vált fel.

A régi berendezések újabb típusra való cserélése a hatékonyságnövelés mellett költségcsökkentést is jelent, az új eszközök funkciói és nagyobb kapacitásai miatt.

Az ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 azonosítószámú pályázat keretén belül már megkezdődött a mosoda korszerűsítése, egy nagykapacitású és energiatakarékos kalander + hajtogató + rakatoló komplett gép, illetve egy új üzembiztos 20 kg/töltet kapacitású mosó-csavaró gép cseréjével. Ez a pályázat e korszerűsítési program folytatásául is szolgál.

Az új technológiai fejlesztés eredményeképpen valóban egy kistérségi egészségügyi mosoda alakul ki, melynek előnyeit, jó tisztítási minőségét, a társintézmények is élvezni tudják. Az energiahatékonyság növelésének eredményeképpen keletkező megtakarításokat pedig az intézmény az üzemeltetés finanszírozására fordíthatja.