EFOP-2.2.20-17-2017-00024

A Szent Lázár Megyei Kórház orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása új ultrahang készülék beszerzésével

A pályázat forrását az Európai Regionális Alap biztosítja a Széchenyi 2020 program keretében, az EFOP-2.2.20-17 kódszámú, „Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása” című felhívás kapcsán.

A támogatás teljes összege: 49 618 150 Ft
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt időtartama: 2017. november 01 – 2018. október 31.

A Szent Lázár Megyei Kórház 19 kórházi osztályával, 660 ágyával, összesen 11 műtőjével Nógrád megye egyik meghatározó egészségügyi intézménye, melynek területi ellátási kötelezettsége – ellátási területtől függően – a megye teljes területére kiterjed, így közel 195.000 ember ellátásáért felelős. A Kórház infrastruktúrájának korszerűsítése ugyan megtörtént az elmúlt években, illetve jelenleg is folyamatban van pályázati támogatásokból, de még számos területen szükség lenne a meglévő eszközpark korszerűsítésére.

Jelen projekt a Radiológiai, a Kardiológiai, valamint a Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály eszközparkját kívánja fejleszteni. A beruházás keretében 3 új ultrahang készülék beszerzésére kerül sor. Mivel az osztályokon csak egy-egy eszköz áll rendelkezésre, ezért együtt történik a járó- és a fekvőbeteg ellátás pácienseinek vizsgálata. Ez sokszor hosszas várakozást és zsúfoltságot okoz.

Annak érdekében, hogy elkülöníthető legyen a két ellátási forma, szükséges lenne mindegyik osztályon egy-egy új, korszerű ultrahang beszerzésére, amely csak a fekvőbeteg ellátást szolgálná ki.

A Szent Lázár Megyei Kórház által megvalósítani kívánt projekt átfogó célja a legkorszerűbb egészségügyi technológiák bevezetése az intézmény működésébe és ezen keresztül az ellátási kötelezettségébe tartozó és az ellátást igénybevevő lakosság egészségi állapotának javítása.

A projekt konkrét célja

  • 1 db közepes tudásszintű radiológiai ultrahang készülék,
  • 1 db emelt tudásszintű szülészeti-nőgyógyászati ultrahang készülék,
  • 1 db közepes tudásszintű kardiológiai ultrahang.

Az új eszközök megvásárlásának köszönhetően egyrészt gyors és pontos diagnózist lehet felállítani, tehát javul a betegellátás színvonala, másrészt pedig felgyorsul a betegellátás, megszűnik a jelenlegi várakozási idő.