Parkosított udvar

Betegeinknek

Az oldalra látogatók tájékozódhatnak a kórházi felvétel rendjéről, az intézményben való tartózkodás szabályairól, áthelyezési lehetőségekről és a felmerőlő szükség szerinti térítési díjak mértékéről.

Gyógyszertári ügyelet

A gyógyszertári ügyelet aktuális helye és ideje kifüggesztésre kerül az ügyeleti rendszerben részt vevő gyógyszertárakban.

EESZT tájékoztató videó

Tájékoztató videó az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térről. A videó szöveges átiratának megtekintése.

Lakossági tűgyűjtés

Lakossági tűgyűjtés tájékoztató letöltése.

Idősek Otthona

Idősek Otthona listájának letöltése.

Tájékoztató

Kórházi felvétel

Hogyan nyerhetek felvételt a választott osztályra?

A sürgősségi betegellátást igénylő betegeknél elsődleges a közvetlen életveszély elhárítása, mely a sürgősségi osztályon történik. A beteg állapotának ismeretében szakorvos dönt a felvételről, illetve az állapota által indokolt szintű egészségügyi intézménybe történő továbbküldésről. Ez nem jelent automatikus osztályos felvételt, hiszen sok esetben elég a fél napos megfigyelés vagy egyes esetekben a másnapi Rendelőintézeti kontroll. Amennyiben háziorvosi beutalóval érkezik, akkor aznap már az adott osztály már várni fogja.

Hol történik a felvétel?

Megszűnt a központi betegfelvételi iroda. Az előzetes helybiztosítással rendelkező beteg felvétele a helyet biztosító osztályon történik. A beteg számára az osztályos orvos, vagy nővér jelöli ki, mely kórteremben biztosítanak számára ágyat, hol történik az ellátása. Kiemelt kórtermi ellátás igénylése esetén a felvétel időpontjának véglegesítésekor telefonon érdeklődjön az osztályon.

Mit kell feltétlenül magammal vinni?

A kórházi felvételhez szükséges:

 • Személyi igazolványa
 • Társadalombiztosítási kártyája (pontosabb elnevezés TAJ kártya)
 • Orvosi beutalója
 • Előző orvosi leletei, továbbá az előjegyzést adó orvos által meghatározott vizsgálatok eredményei
 • Otthon szedett gyógyszereinek a listáját
 • Amennyiben pelenkára szorul, kérem vegye figyelembe, hogy itt tartózkodása alatt nem lehet felírni önnek, csak  távozáskor. Ezért érdemes a háziorvossal még bekerülés előtt felíratni.

Amennyiben Sürgősséggel kerül felvételre, az orvosi dokumentációját hozzátartozó minél hamarabb jutassák el a kezelőorvosához. Ez az ön érdeke is.

Mit vihetek magammal?

Az intézetben engedélyezett a saját ruhanemű használata. Minden betegnek célszerű gondoskodnia saját evőeszköz, pohár, WC papír és tisztálkodó szerek biztosításáról és ezek folyamatos pótlásáról. Romlandó élelmiszert célszerű zárt felcímkézet dobozban tárolni az osztályos hűtőben. Szórakoztatóelektronikai eszköz behozatalnál kérjük tartsa tiszteletben betegtársai nyugalmát, hang és fényerőben egyaránt. Ugyanez vonatkozik a mobiltelefon használatára is.

Mit ajánlatos otthon hagyni?

Természetesen lehetőség van osztályos elhelyezésre, vagy igény esetén Intézeti páncélszekrény használatára. De jobb megelőzni a bajt, ezért kérjük az alábbiakat ne hozza magával:

 • Ékszert
 • Nagyobb összegű készpénzt
 • Nagy értékű elektronikai eszközt
 • Lehetőség szerint lakáskulcsot
 • Alkoholt semmilyen esetben sem
 • Dohánytermékeket

Kórházi napirend

Ez esetenként eltérhet, bekerüléskor érdeklődjön kezelőorvosánál, vagy a nővérkénél.

6:00 –   7:00 ébresztés, hőmérőzés, tisztálkodás
7:00 –   8:00 vizsgálatok előkészítése
8:00 –   8:30 reggeli
8:00 – 12:00 vizitek, vizsgálatok és kezelések
12:00 – 13:00 ebéd
14:00 – 16:00 csendes pihenő
16:00 – 18:00 beteglátogatás
17:00 – 18:00 hideg vacsora
19:00 –  21:00 vizsgálati előkészületek
21:00 –  éjszakai pihenő

Ön és betegtársai nyugalma érdekében este 10 óra, a villanyoltás után a zajos tevékenységtõl tartózkodni szíveskedjék.

Az osztályok napirendjét, működését az osztályos házirend tartalmazza.

A betegeknek vizit, bizonyos vizsgálatok, kezelések/beavatkozások alatt a kórteremben kell tartózkodniuk. TV nézés, rádió hallgatás az osztály rendje szerint történhet. A kórház egész területén tilos szeszes italt fogyasztani. Az intézmény egész területén TILOS a dohányzás, melynek betartása kötelező!

Étkezés – Étlapok

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdés szerint az étlapok elektronikus közzététele

Alap étlapok, melyekből több féle betegség specifikus diéták készülnek (pl. sószegény, laktózmentes, gluténmentes). Az étlapok változtatás jogát fenntartjuk.

Étlapok

Mit ehetek?

A betegek étrendjét az osztályos orvos határozza meg. Az étkezéssel kapcsolatos kívánságait az ápolónak jelezheti, ő gondoskodik arról, hogy a dietetikus felkeresse Önt. Előjegyzett betegek részére az érkezés napján ebédet, a távozás napján reggelit tudunk biztosítani. A sürgősséggel érkező betegek étkeztetése egyéni elbírálás, illetve az adott lehetőségeket figyelembe véve történik.

Felvilágosítás – Kapcsolattartás, tájékoztatás

Telefonon a betegről kizárólag a beleegyezésével lehet érdeklődni. Felvételkor az egészségi állapotáról, betegségéről csak az Ön által megjelölt személynek adható tájékoztatás. A betegek az osztályon kijelölt telefont csak a legrövidebb ideig használhatják magánbeszélgetésre. Magánbeszélgetéseik lebonyolítására a sürgősségi betegellátó osztályon, a szülészeti osztályon, a krónikus belgyógyászati osztályon, baleseti sebészeten és az aulában, valamint a rendelőintézetben lévő nyilvános telefont használhatják. Mobiltelefont a vizsgálókban, kezelőkben, diagnosztikai területeken ne használjanak, mert zavarhatják az elektromos berendezéseket.

Az intézményünkben található nyílvános telefonok helye és hívószámaik:

Főépület (A2) Alagsor:  +36 32 / 422 763
Főépület (A2) 6. emelet:  +36 32 / 422 764
Sürgősségi (C Alagsor): +36 32 / 416 101

Beteglátogatás

KEDVES LÁTOGATÓK!

Hétfőtől május 24-től intézményünkben is  feloldjuk a látogatási tilalmat.   A látogatási időt hétköznap és hétvégén is délután 16 és 18 óra között határozzuk meg.

Elbocsájtás, eltávozás

Kezelőorvosa tájékoztatja Önt arról, hogy a kórházi kezelést mikor tekinti befejezettnek. Így az elbocsátás időpontjáról hozzátartozóit időben tudja értesíteni. A hazajutás módját kezelőorvosával tudja megbeszélni. A távozáskor kezelőorvosa átadja Önnek a zárójelentését és a kórházi tartózkodásáról szóló igazolását is. A házipénztárban elhelyezett értéktárgyakat, vagy készpénzt Ön, vagy az Ön által írásban meghatalmazott személy veheti át.

Amennyiben ön szándékosan, többszörösen megsérti vagy nem tartja be a kezelőorvosa utasításait, úgy a szakma szigorú szabályai betartása mellett megszűnik a további ápolása.

Betegjogi Képviselő

A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai:

Betegpanasz kivizsgálásának szabályai

Az intézmény Panaszkivizsgálási szabályzatában meghatározott módon és formában. A szabályzat az adott részlegen megtalálható.

Betegjogi Képviselő: A betegjogok hatékonyabb érvényesülése, az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartása érdekében, minden egészségügyi szolgáltatónál megtalálható az adott intézménytől független betegjogi képviselő.

Bírósági eljárás: A beteg és az egészségügyi szolgáltató közötti jogvitát, ha nem sikerül egyezség keretében rendezni, akkor bírósági eljárás keretében történik meg a jogérvényesítés.

Betegjogi képviselők

Az intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője: Cseh Szabolcs

Munkaidőben elérhető telefonszáma:  +36-20/4899-539   (hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között, pénteken 08:00 – 14:00 óra között)

Fogadóóra helye, időpontja: Szent Lázár Megyei Kórház, előre egyeztetett időpontban

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA,AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: +36-80/620-055

On affairs of patients rights foreign language patients should contact the following phone number: +36-20/4899-614

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36-20/4899-614 erhalten.

Betegjog

Betegek jogai

Az egészségügyi ellátáshoz való jog: A beteg egészségi állapota által szakmailag indokolt egészségügyi ellátásra való jogosultságot jelent.

Az emberi méltósághoz való jog: Az egészségügyi ellátás során a beteg ember méltóságát tiszteletben kell tartani. Jogainak gyakorlásában csak egészségi állapota által indokolt ideig, mértékben és módon lehet korlátozni.

A kapcsolattartás joga: A beteg jogosult más személyekkel az egészségügyi intézményben való tartózkodás ideje alatt, bizonyos korlátok között a kapcsolatot tartani. Ezen jogát, a betegtársak jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságának biztosításával gyakorolhatja.

Az intézmény elhagyásának joga: A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben korlátozható.

A beteg tájékoztatáshoz való joga: A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.

Önrendelkezéshez való jog: E jog keretében a beteg maga döntheti el hogy kíván e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele. A törvényben meghatározott formában e jog korlátozható.

Az egészségügyi ellátás visszautasításának joga: a beteg ezen joga csak akkor érvényesíthető, ha az ellátás elmaradása mások életét vagy testi épségét nem veszélyezteti. E jog a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben korlátozható.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga: A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a beteg rendelkezik. A dokumentációról a beteg kérésére és költségére másolat készíthető.

Az orvosi titoktartáshoz való jog: A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban résztvevő személyek az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

A betegek kötelezettségei

A törvényben meghatározott jogokon túl a beteget kötelezettségek is terhelik az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során.

 • Betegtársak jogainak tiszteletben tartása
 • Az egészségügyi ellátás során az intézmény házirendjének illetőleg az egészségügyi ellátásra vonatkozó hatályos jogszabályok betartása
 • Az egészségügyi ellátó személyzettel való együttműködési kötelezettség
 • Betegjog gyakorlása az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait nem sértheti.
 • Életfenntartó beavatkozás visszautasítása esetén a Bizottság összehívásának rendje a 117/1998. (VI.16.)  Korm. rendelet 6. §-ában előírt rendelkezések szerint történik.

Beléptetési szabályzat

Beléptetési szabályzat

Várólista

Az intézeti várólisták megtekintése (a honlapon kívülre mutató link).

Házirend

A házirend letöltése.
Kapcsolattartásra vonatkozó intézkedés letöltése.

Térítési díj

Közérdekű II. 5. – Tevékenységre vonatkozó adatok – Térítési díj

Pénztár

Kórházunk a készpénzes és bankkártyával történő fizetés érdekében központi pénzbeszedőhelyet működtet a Rendelőintézet földszintjén. A nyitvatartás hétfőtől csütörtökig 08:00 – 14:30,  pénteken 08:00 – 13:00 időszakban. A pénzbeszedőhely az alábbi szolgáltatások térítési díjai fogadja:

Foglalkozás-egészségügyegészségügyi szolg. díj,
Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztálykísérő személy térítési díja 
Központi Laboratóriumegészségügyi szolg. díj
Fül-orr-gégegyógyászati Osztálykísérő személy térítési díja
Bőr és nemibeteg gondozó szr.egészségügyi szolg. díj
Tüdőbeteg gond. szr.egészségügyi szolg. díj
Osteometria (Csontsűrűség szr.)egészségügyi szolg. díj
Radiológiai Osztályegészségügyi szolg. díj és CD-re írás díja
Radiológiai Osztály szr.egészségügyi szolg. díj és CD-re írás díja
Hallókészülék Szaküzlethallókészülék, elem és tartozék értékesítés
Szülészet – Nőgyógyászati Osztályemelt szintű ellátás díja
Traumatológiai és Ortopédiai Osztályemelt szintű ellátás díja
Sebészeti Osztályemelt szintű ellátás díja
I. Belgyógyászati Osztályemelt szintű ellátás díja
Fekvőbeteg Osztályokegészségügyi szolgáltatás

A központi pénzbeszedőhelyen túl a GH épületben található pénztár fogadja az egyéb készpénzes bevételeket  munkanapokon 07:30 – 8:30 és 10:00 – 13:00 között.

Címünk

Kórházunk megközelíthető a 21-es úton. Bejárata a Füleki út 54.-ben található. Rendelő és gondozók bejárata Füleki út 56.-ban van. A gondozóknál több parkoló található. Az Intézet parkolója a Rendelő bejáratától jobbra, a Rendelő mögött és a Helikopter leszálló pálya mellett helyezkedik el.

Tömegközlekedéssel a városközpontból a: 6, 7, 7A, 7B, 11, 11A, 11B, 36, 46, 63 busszal jut el hozzánk.

Menetrend

Helyi menetrend megtekintése (honlapon kívülre mutató link).