Parkosított udvar

Rólunk

Először is köszönjük bizalmát, mellyel hozzánk fordult és reméljük, hogy itt tartózkodása végén gyógyultan és elégedetten távozik intézményünkből. Kórházunk szakmai színvonalának elismerését is tükrözi, hogy 2017. júniustól a Semmelweis Egyetem gyakorló kórházaként részt vesz az orvos- és szakorvosképzésben és továbbra is biztosítja a helyi egészségügyi szakközépiskolások részére a szakmai gyakorlati képzést.

Bemutatkozás

Kedves Betegünk és Hozzátartozóik!

Először is köszönjük bizalmát, mellyel hozzánk fordult és reméljük, hogy itt tartózkodása végén gyógyultan és elégedetten távozik intézményünkből.

Kórházunk szakmai színvonalának elismerését is tükrözi, hogy 2017. júniustól a Semmelweis Egyetem gyakorló kórházaként részt vesz az orvos- és szakorvosképzésben és továbbra is biztosítja a helyi egészségügyi szakközépiskolások részére a szakmai gyakorlati képzést.

A Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház a Karancs hegy lábánál, festői környezetben elterülő, Nógrád megye meghatározó, európai színvonalú egészségügyi intézménye. Legfőbb céljának tekinti a tevékenységi körébe tartozó feladatok hazai és nemzetközi minőségi és környezeti követelményeket egyaránt kielégítő, ennek megfelelő színvonalú ellátását.

A kórház missziója:

Biztonságos, emberbarát környezetben, korszerű, magas színvonalú betegellátás, és a munkatársaink megbecsülése.
Szent Lázár Megyei Kórház bejárata

Az intézmény alapvető tevékenysége: a fekvőbeteg ellátás, járó beteg ellátás, szűrés és gondozás. Speciális tevékenysége keretében az egész megyére kiterjedő ellátást biztosít bizonyos orvos szakmai területeken (pl. ortopédia, fizioterápia, reumatológia, rehabilitáció, mammográfiai szűrés).

Valamennyi munkatársunk arra törekszik, hogy betegeink egészségi állapotát, munkaképességét, önellátását mielőbb helyreállítsa és gyógyulásuk maradandó legyen.

Kórházunk a megye legnagyobb intézménye, melynek alapvető feladata, hogy Salgótarján és vonzáskörzete, illetve Nógrád megye betegeinek a kor színvonalának megfelelő, legmagasabb szintű egészségügyi ellátást biztosítson.

A rendelkezésre álló modern diagnosztikai készülékek, technikai eszközök és a személyzet szakmai tudása, tapasztalata a biztosítéka annak, hogy a betegek a gyors és pontos diagnózis felállítása után a megfelelő terápiában részesüljenek. A felépülés ideje alatt az egyedi diéta betartásában dietetikus szakembereink segítik betegeinket, akiket a hazabocsátás utáni időszakra vonatkozóan is az állapotuknak megfelelő életviteli és táplálkozási tanácsokkal látnak el. Minden betegünk / az ételt melegen tartó / korszerű, egyéni tálcás kiszolgálásban részesül.

Az intézmény dolgozóinak összlétszáma megközelíti az ezret. A gyógyító munkában az orvos és nővérállomány mellett több egyéb felsőfokú végzettségű szakemberünk is részt vesz. Minden kórtermünk rendelkezik fürdőszobával. A betegek minden nap – a Házirend szerint meghatározott időszakban – fogadhatják látogatóikat. Igen nagy gondot fordítunk a kórtermeink, folyosóink, gyógyító helységeink tisztaságára. Belső parkunk, virágaink sokszínűségével, növényeink gondozásával próbálunk egy kis otthon melegével kedveskedni betegeinknek, ezzel is növelve komfortérzésüket. A betegek lelki gondozása az egyházakkal való rendszeres kapcsolat által biztosított. Az ökomenikus kápolna napközben nyitva tart, az Istentiszteletek rendje meghatározott.

A kórházban büfék, fodrászat, ital automaták, hallókészülék bolt, optikai szalon, gyógyászati segédeszköz bolt működik. A gyógyító munka nyugalmáról és a biztonságról őrző-védő szolgálat gondoskodik.

Az ön felépülése a legnagyobb köszönet!

Kórházunk története

A Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház jogelődje a Bányakórház volt. E kórház a szénbányászat miatt és a bányászokért született. Az addigi elszórt apró bányakórházak már nem tudták tartani a lépést a folyamatosan növekvő népességgel és fejlődéssel. Kezdetben a dolgozók és családtagjaik részére nyújtott ellátást. Később ez a tevékenység, mint maga az épület is, bővült.

1866 – Létrehozták a Bányatárspénztárat. Ez a korabeli “TB rendszer” (társláda), önsegélyező alapokon nyújtott sérült, beteg bányászoknak és hozzátartozóinak anyagi segítséget.

1870 – Ebből a tőkéből építették fel jogelődünket. A Bányakórház átadásakor 36 ágy állt rendelkezésre.

1885 – Megalakul, a köznyelven „Acélgyári Kórház”-nak hívott intézmény 30 ággyal. Így már két intézmény működött egy időben. Ekkor már elkülönült részlegekkel, úgymint sebészet, szülészet és belgyógyászat.

1921 – Új épülettel bővül a Bányakórház az ágyszáma 50-re emelkedik

1932 – További átalakításoknak köszönhetően ágyak száma 70.

1944 – A II. Világháború után a két intézmény a megszokotthoz képest is, szűkös körülmények között, de működött tovább. Ekkora már a két intézmény teljesen leváltotta az addig működő kis bányakórházakat. De már jelentős gondot jelentett a két telephely közötti széttagolódás.

1950 – Az államosításkor összevonták a két kórházat. A Népjóléti Minisztérium rendelete alapján mindkétkórházat a Salgótarjáni Városi Tanács vette át. Ebben az évben az Acélgyári kórház dolgozóinak száma 39, a Bányakórházé 90 fő volt. Az összevont és közös igazgatás alá helyezett kórház ágyszáma meghaladta a 270-et.

1951 – A kettéosztottság enyhítésére egy leendő új kórház terveit készítették el, ám ennek megvalósítása meghiúsult. Így kényszermegoldásként maradt a házon belüli bővítés.

1952 – Megyei rangot nyert az összevont intézmény.

1954 – A közös ágyszám 314-re bővül.

1957 – A kórház átvette a volt laktanyaépületet.

1961.12.31. – Elkészültek az új kórház tervei.

1962 – Megkezdődik az építkezés a Laktanya helyén.

1963 – A régi laktanyát gyermekosztállyá alakították.

1967.04.27. – Ünnepélyes átadás. Az új kórház neve: „Nógrád Megyei Tanács Kórháza”.

1969 – Az új intézmény 634 ággyal üzemel.

1970 – 100 éves jubileum és ünnepség alkalmával új nevet kapott a kórházunk. „Nógrád Megyei Tanács Madzsar József Kórháza”

1972 Tavasza – A mosoda felújítása és a Rendelő építése megkezdődik.

1972 Augusztus – A steril megkezdi működését.

1973.11.27. – Egy új „E” épület épületszárny átadásával a kórház ágyszáma 724-re emelkedett. Ebben az évben összesen 792-en dolgoztak az intézményben.

1972 Tavasza – A mosoda felújítása és a Rendelő építése megkezdődik.

1976 Nyara – A Rendelő átadása. Ezzel lehetőség nyílt a kórház-rendelőintézet funkcionális és szakmai egységének megvalósítására.

Vezetőség

Dr. Laczkó Tamás portré

Dr. Laczkó Tamás

mb. főigazgató
+36-32-522-015

Kaszás Erika portré

Kaszás Erika

gazdasági igazgató
+36-32-522-004

Dr. Kadlótné Klement Szilvia portré

Dr. Kadlótné Klement Szilvia

ápolási igazgató
+36-32-522-031

Dr. Varga Erzsébet portré

Dr. Varga Erzsébet

orvosigazgató

Csikos Dóra portré

Csikos Dóra

Rendelőintézeti-, gondozói igazgató

Kérdés esetén forduljon bizalommal a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház Igazgatóságához!

Egyéb feladatok

Főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó munkakörök

Főgyógyszerész

Dr. Kozma Zsuzsanna
+ 36 (32) 522-042

Belső Ellenőrzési Osztály vezető

Géczyné Bolla Judit
+ 36 (32) 522-000/2455

Adatvédelmi tisztségviselő

Sótér Ádám
+ 36 (32) 522-000/2016

Jogi képviselő

Dr. Adamkó Erna
+ 36 (32) 511-500

Gazdasági szervezet

Vármegyei Költségvetési és Gazdálkodási Főosztályvezető

Bácskai Katalin
+ 36 (32) 522-000/2173

Vármegyei Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető

Nagy Mónika Krisztina
+ 36 (32) 310-229

Vármegyei Humánpolitikai és Munkaügyi Főosztályvezető

Bakosné Szomszéd Ágnes
+ 36 (32) 522-007

Vármegyei Humánpolitikai és Szakképzési Osztályvezető

Takácsné Virág Ildikó
+ 36 (32) 522-006

Vármegyei Finanszírozási Osztályvezető

Wagensommerné Mag Krisztina
+ 36 (32) 312-280

Vármegyei Informatikai Osztályvezető

Fercsik László
+ 36 (32) 522-063

Vármegyei Műszaki Üzemeltetési Főosztályvezető

Szabó Csaba
+ 36 (32) 522-010

Vármegyei Beszerzési, Közbeszerzési Osztályvezető

Kovács Krisztina
+ 36 (32) 522-010

Vármegyei Anyaggazdálkodási Osztályvezető

Kakuk Annamária
+ 36 (32) 522-017

Élelmezési osztályvezető

Szőllősiné Zeke Judit
+ 36 (32) 522-000/2274

Egyéb szakmai irányítás

Szociális Iroda

Mustóné Rigó Anita
+ 36 (32) 522-000/2356

Központi Dietetikai Szolgálat

Ildzsáné Ipacs Ildikó
+ 36 (32) 310-229

Központi Sterilizáló

Masaoudné Pál Mária
+ 36 (32) 522-000/2286

Vármegyei és Intézményi Infekciókontroll Osztály

Márton Beáta
+ 36 (32) 522-000/2227

Fotógaléria

Múltunk

Jelenünk

Alapítványaink

Dr. Korill Ferenc Alapítvány

Adószám: 19161835-1-12
Cím: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Képviselő: Kaszás Erika
Telefon: +36 32 522 000
E-mail: 

Az alapítvány célja a névadó emlékére a betegellátás színvonalának emelése; a kórház műszerparkjának bővítése; az orvosok, egészségügyi szakdolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása; a Szent Lázár Megyei Kórház valamennyi osztályának támogatása, az alapító okiratban rögzítettek szerint. Az alapítványt 1992-ben a Kórház hozta létre és 5 fős kuratórium irányítja. Eddigi eredmények: az adományozók segítségével több osztályra műszereket vásárolt, a műszerek javítási költségéhez hozzájárult. Az ápolási napon aktív részvétellel segítséget nyújtott. A jövőben is a műszervásárlás, javítás és továbbképzések finanszírozása a cél.

Gyermekekért Alapítvány

Adószám: 19159353-1-12
Cím: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Képviselő: Dr. Szabó Attila
Telefon: +36 32 522 092
E-mail: 

Az 1990-ben létrehozott alapítvány célja a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Észak-kelet Magyarországi Szakcsoportjához tartozó szakemberek továbbképzése, anyagi feltételeinek megteremtése. Fiatal gyermekorvosok részére konzultációk szervezése, ennek finanszírozása. Kongresszusok szervezése, lebonyolítása. Közhasznú tevékenységet végez: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés támogatása.

Nógrád Megyei Cukorbetegekért Alapítvány

Adószám: 19162757-1-12

Nógrád Megye Mozgásszervi Rehabilitációáért Alapítvány

Adószám: 18631885-1-12

Pólya Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18641248-1-12

A Pólya Közhasznú Alapítvány és a Közösség a Születés Méltóságáért céljai abban közösek, hogy a születendő gyermekeket és a megszületett gyermekeket védjék, segítsék. Kérjük, hogy adója 1+1%-ával segítse további munkánkat, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályáról boldog, egészséges és kiegyensúlyozott családok távozhassanak.

Nógrád Megyei Ortopédiáért Alapítvány

Adószám: 19159999-1-12

Etikai kódexek