Semmelweis nap

2018.06.28-i Semmelweis-napi díjazottak:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján Emlékéremmel jutalmazza Dr. György Ildikót

Dr. György Ildikó  1955.04.02-án született Litkén. Balassagyarmaton sikeres érettségi vizsgát tett, majd felvételizett a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános orvosi szakára. Egyetemi tanulmányai megkezdése előtt segédápolóként dolgozott a Madzsar József Megyei Kórház II-es belgyógyászati osztályán,ahová a diploma megszerzése után orvosként tért vissza, majd sikeres szakvizsgát tett. Háziorvosi munkáját a Beszterce lakótelepen kezdte, majd gyermekei születése óta a salgótarjáni 19. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozó háziorvosaként dolgozik, ahol áldozatos és példaértékű munkájával gyógyítja betegeit. Szakmai életútját mindvégig becsülettel végzett gyógyító munka és a betegek iránti elkötelezettség jellemzi. Fiatalabb kollégái mentorálásában aktívan részt vett. Orvosi feladatai ellátása mellett szakfelügyelői feladatokat is ellátott.

Salgótarján emlékéremben részesül Dr. Ali Kaid Rassam Al-Shamiri 

Dr. Ali Kaid Rassam Al-Shamiri 1970.06.08-án született Jemenben. Az orvosi egyetemet 1997.09.20-án végezte el Pécsett, majd 2003-ban csecsemő és gyermekgyógyászatból, 2008-ban pedig gyermek-gasztroenterológiából szakvizsgázott. 2003. április 01-től  a Szent Lázár Megyei Kórház gyermekorvosaként dolgozik.
Salgótarján 3. sz. gyermekorvosi körzetének gyermekorvosi feladatait 2010. július 1-jétől látja el,  ezenkívül a 10. sz. gyermekorvosi körzet helyettesítését  végzi 2015. június 1-jétől.
Szakmai elhivatottság, igényesség, alaposság, és nagyfokú munkabírás jellemzi. Szakmai munkája példaértékű, a hozzáforduló családok  körében nagyfokú tisztelet és szeretet övezi.

Salgótarján emlékéremben részesül Marek Andrásné

Marek Andrásné 1976. 01. 09-én született. 1974-ben csecsemő-és gyermekápoló felsőfokú szakképesítést szerzett. 1994. április 1-jétől 2003. augusztus 31-ig a Szent Lázár Megyei Kórházban dolgozott, majd 2003. szeptember 1-jétől az Egészségügyi- Szociális Központ alkalmazottja – a 11. sz. gyermekorvosi körzet asszisztense.
Szakmai munkájára a felelősségtudat, a megbízhatóság és a diszkréció jellemző.  Empatikus személyisége, megoldásra való törekvése nagyban hozzájárul a körzet zavartalan működéséhez.

• 2018. július 01-én főorvossá lép elő:

Dr. Csiszár László  Ortopédiai osztály  adjunktusa
(aki jelenleg Ortopédiai Kongresszuson vesz részt, ezért nem tud jelen lenni ünnepélyünkön)

Dr. Csiszár László 1986-ban diplomázott általános orvosként, majd 1994-ben ortopédiából, 1999-ben traumatológiából sikeres szakvizsgát tett. 10 éve dolgozik a kórház Ortopédiai osztályán Folyamatosan részt vesz a Traumatológiai osztály ügyeleti ellátásában is. Munkáját nagy szorgalommal, szakmai alázattal végzi. Munkatársaival kiváló kapcsolatot alakított ki. A betegellátás érdekében rendkívül sokat vállal, nagy teherbírása, személyes példamutatása az intézmény dolgozói és betegei előtt elismerést vívott ki.

Dr. Makó Lőrinc    Fül-orr-gége  adjunktusa

Dr. Makó Lőrinc 2004-ben diplomázott általános orvosként, majd 2009-ben fül-orr-gége szakvizsgát tett. Intézményünknél 2012-től dolgozik. Munkáját szorgalmasan, pontosan, szakszerűen, nagy odafigyeléssel látja el. Munkatársaival nyílt, őszinte a kapcsolata.

Dr. Német Tamás Gergely  Fül-orr-gége   adjunktusa

Dr. Német Tamás Gergely 2006-ban diplomázott, majd 2011-ben sikeres fül-orr-gége szakvizsgát tett. Kórházunk Fül-orr-gége osztályán 2012-től dolgozik. Munkatársaival jól együttműködve, mindig a betegek érdekeit figyelembe véve végzi munkáját.

Dr. Pápai Irén   Onkológiai osztály  adjunktusa

Dr. Pápai Irén 1979-ben diplomázott, majd 2007-ben sugárterápiából, majd 2014-ben palliatív orvoslásból szakvizsgázott. Intézményünk Onkológiai osztályán 2013-tól dolgozik. Munkáját lelkiismeretesen, magas szakmai tudással végzi. Az orvoshiány okozta nehézségek megoldásában régóta nagy szerepet vállal a Sürgősségi betegellátó osztályon.

• 2018. július 01-én adjunktussá lép elő:

Dr. Demeter Zoltán  Radiológiai osztály  szakorvosa

Dr. Demeter Zoltán Radiológiai szakvizsgát 2011-ben tett. 2015-től intézményünk Radiológiai osztályának értékes tagja. Radiológiai ismereteit nagyszámú hazai és külföldi tanfolyamon, kongresszuson gyarapítja, szakmai aktivitását haza és külföldi előadások sora jelzi. A mammográfia és az intervenciós radiológia kivételével szakmáját minden modalitásban, magas szinten műveli.

Dr. Ragán Márton  Urológiai osztály   szakorvosa

Dr. Ragán Márton 2004-től dolgozik intézményünk Urológiai osztályán. 2010-ben sikeres urológia szakvizsgát tett. Szakmailag jól képzett, nagy súlyt fektet arra, hogy a korszerű ismereteket megszerezze, illetve a gyakorlatban alkalmazza. Szakmai tudását fiatalabb kollégáinak önzetlenül átadja. A megye urológiai betegeinek ellátása, gondozása érdekében kiemelkedő és példamutató munkát végez.

• Főigazgatói Dicséretben részesülnek:

Patológiai osztály szakasszisztensei

Évek óta példaértékűen, precízen végzik munkájukat. Folyamatosan új kihívásoknak kell megfelelniük, amelyhez elengedhetetlen a szakmai ismeretek folyamatos fejlesztése, újabb ismeretek elsajátítása, módszerek megtanulása. Hetente többször vállalnak munkaidőn túl is feladatokat, annak érdekében, hogy minél hamarabb tudják a klinikus által vár eredményeket megadni. Az osztály a diagnosztikai munkájához elengedhetetlen a csapatmunka, melyet a szakasszisztensek rendkívül jól összeszokottan, egymást segítve, pontosan végeznek.

Radiológiai osztály CT operátorai
A 2015-ben telepített 64 szeletes CT berendezés használata mára európai színvonalú betegellátást tesz lehetővé. A gépet működtető operátorok kezdettől fogva jól képzett csapatként végzik munkájukat, mind a CT-ben, mind a DSA laboratóriumban, ahol ellátják a diagnosztikai és intervenciós radiológiai munka műtősnői teendőit is. Két évvel ezelőtt beindított CT vezérelt biopsziákkal és a fél évvel ezelőtt megkezdett koronária CT vizsgálatokkal vált teljessé a diagnosztikai repertoár, amelyhez nélkülözhetetlenek a jól képzett operátorok.

• Szent Lázár Megyei Kórház Kiváló ápolója címben részesül:

Molnárné Kőmíves Ágnes Belgyógyászati utókezelő osztály főnővére

Molnárné Kőmíves Ágnes 1996. januárjától dolgozik intézményünknél. Az osztályon történő változások koordinálását, kivitelezését sikeresen bonyolította. Kiváló irányító készsége, a minőségi munka iránti igénye nem csak a betegek, hanem a kollégái részéről is elismerést vált ki. Aktívan részt vesz a tanulók oktatásában, mindig a minőségi munkára törekszik.

• Dr. Noskó Károly Emlékdíjat vehet át:

Dr. Köteles Csaba  Sebészeti osztály      általános orvosa

Dr. Köteles Csaba intézményünk Sebészeti osztályán 2015-től dolgozik, jelenleg szakorvosképzésben vesz részt. Orvos kollégáival, nővérekkel, az osztály dolgozóival nyílt, őszinte, barátságos kapcsolatot alakított ki. A betegek gyógyítása érdekében mind szakmailag, mind emberileg maximálisan eleget tesz.

• Dr. Noskó Károly Emlékdíjban részesül:

Orosz Gábor Sürgősségi betegellátó osztály   ápolója

Orosz Gábor 12 éve intézményünk ápolója. Megbízható, képzett szakdolgozó, aki mindenre kiterjedően tesz eleget feladatainak. A betegellátás érdekében rendkívül sokat vállal, nagy teherbírása, személyes példamutatása az intézmény dolgozói és betegei előtt is elismerést vívott ki. Segítőkészségével, empátiájával és szakmai tudásával jelentősen hozzájárul a zavartalan betegellátás biztosításához.

• Szent Lázár Megyei Kórházért elismerő oklevél kitüntetésben részesül:

Dr. Adamkó István  az intézmény jogi képviselője

Dr. Adamkó István több mint 20 éve intézményünk jogi képviselője és tanácsadója. Az intézmény egyedüli ügyvédjeként végzi a nem kis figyelmet, precizitást és odaadást igénylő munkáját. Segítőkészségével és szakmai tudásával jelentősen hozzájárul az intézmény működéséhez.

Angyalné Szabó Ágnes  Szemészet  ápolója

Angyalné Szabó Ágnes megbízható, precíz és szorgalmas munkaerő. Nemcsak a betegekkel, hozzátartozókkal, hanem a munkatársakkal is jó kapcsolatot alakított ki, mindig lehet rá számítani. Lelkiismeretes és alapos munkavégzés jellemzi mindennapi munkáját.

Burján Antalné Dr. Karsay Ildikó Gyógyszertár        szakgyógyszerésze

Burján Antalné Dr. Karsay Ildikó napi kapcsolatban van az osztályok főnővéreivel, dolgozóival, akik szeretik és tisztelik őt. Munkájában mindig a tökéletességre törekszik. Folyamatosan képezi magát, szakmai tudása kiemelkedő, melyet a kollégáinak is átad. Munkatársaival türelmes, jó kapcsolatot alakított ki.

Fercsik László   Döntéselőkészítő osztály    informatikusa

Fercsik László 18 éve dolgozik intézményünknél. Nincs olyan informatikai munka, amelyben ne kérnénk magas szintű szakmai hozzáértését. A szakma ugyan eleve megköveteli a folyamatos naprakész információk tudását, de ő maga is igényes és folyamatosan képezi magát. Munkáját teljes elkötelezettség jellemzi, tudása megkérdőjelezhetetlen. Mind osztály szinten, mind pedig csoport szinten kiváló közösségi ember.

Forgács Erzsébet   Orvos-nővérszálló   gondnoka

Forgács Erzsébet Munkáját hatékonyság, figyelmesség jellemzi. 2004-től dolgozik intézményünknél. Kezdetben osztályos takarítóként, majd 2008-tól a kórház Orvos-nővérszállóján látja el a gondnoki és takarítói feladatokat. Munkájára a hatékonyság, diszkréció jellemző, az Orvos-nővérszálló lakói maximálisan megbíznak benne. A szálló vendégszobáinak kiadásával, koordinálásával kapcsolatos feladatokat is maradéktalanul és pontosan végzi. Maximalizmus, tapintatosság és segítőkészség jellemzi, a dolgozókkal, a szálló lakóival jó kapcsolatot ápol.

Komlósi Nikoletta   Közgazdasági osztály bérgazdálkodási előadója

Komlósi Nikoletta 8 éve dolgozik intézményünknél. Munkáját gyorsan, felelősségtudóan és pontosan végzi. Nagy figyelmet fordít a határidők betartására, valamint hatékonyan közreműködik az ellenőrző szervek által kért adatszolgáltatás teljesítésében. Havi zárási időszakban rendszeresen többletmunkát vállal. Teherbíró képessége kiváló, megbízható és szorgalmas. Odafigyel munkatársaira, azokkal szorosan együttműködve tevékenykedik, munkájukat segíti és szakmailag támogatja.

Kökény Zoltánné   Szülészet-nőgyógyászat  szülésznője

Kökény Zoltánné több, mint 30 éve kórházunk dolgozója. A hosszú évek alatt empátiával és tiszteletre méltó alázattal fordult a betegekhez. Kedvességével, emberséges magatartásával, kiváló szakmai hozzáértésével vívta ki az emberek szeretetét, tiszteletét.

Nágelné Oravecz Anna  Kardiológia   EKG asszisztense

Nágelné Oravecz Anna 1980-tól intézményünk dolgozója. Szakmailag jól felkészült, munkatársaival és a betegekkel kiváló a kapcsolata. Rendszeresen képezi magát, új ismeretek iránt nyitott. Kedvességével, emberséges magatartásával, kiváló szakmai hozzáértésével kivívta mind a betegek, mind a kollégák szeretetét, tiszteletét.

Oláh Judit    Gasztroenterológia endoscopos asszisztense

Oláh Judit 10 éve dolgozik a Belgyógyászati osztályon, kezdetben betegágy melletti szakápolóként, majd 2013-tól endoscopos szakasszisztensként végzi munkáját. A főnővér helyettesi feladatokat is példaértékűen látja el. Betegekkel való kapcsolata kellően határozott, ugyanakkor együttérző és segítőkész. A gyakran bonyolult és nagy odafigyelést igénylő endoscopos beavatkozások sikeréhez nemcsak kiváló elméleti felkészültségével és manualitásával járul hozzá, hanem arra is jut ideje és energiája, hogy egy-egy kedves szóval és érintéssel oldja a betegek szorongását.

Petrovics Ferenc   Döntéselőkészítő osztály közgazdásza

Petrovics Ferenc több, mint 15 éve kimagasló szakmai tudásával járul hozzá az intézmény működéséhez. A finanszírozási előírások változásait a gyakorlatban elsőként alkalmazza. Kollégánk a mintája azon dolgozóknak, akik szeretnek háttérben dolgozni, ám tipikusan olyan munkát végeznek, amely nélkül nem tudna hitelesen működni a szervezet.

Princz Pál   Sürgősségi betegellátó osztály   műtőssegédje

Princz Pál közel 20 éve intézményünk dolgozója. Olyan megbízható, szakdolgozó, aki mindig lelkiismeretesen és mindenre kiterjedően tesz eleget feladatainak. Tapintatos a betegekkel, empátiája példamutató. Mivel a munkáját mindig a betegek egészségének figyelembe vételével végzi, a betegek is tisztelik őt.

Rauch Tamásné   Szemészet   ápolója

Rauch Tamásné 1982-től kórházunk Szemészeti osztályának ápolója. 2004-ben ápoló, 2014-ben szemészeti szakasszisztens végzettséget szerzett. Munkáját példamutatóan, lelkiismeretesen végzi. Empatikus, a minőségi munka iránti igényével kivívta a munkatársai és a betegek tiszteletét.

Sótér Mária Magdolna  Kardiológia   EKG asszisztense

Sótér Mária Magdolna közel 40 éve intézményünk dolgozója. Szakmailag jól felkészült, megbízható, képzett szakdolgozó, aki mindenre kiterjedően tesz eleget feladatainak. A betegellátás érdekében rendkívül sokat vállal, nagy teherbírása, személyes példamutatása az intézmény dolgozói és betegei előtt is elismerést vívott ki.

Prof. Dr. Szeifert György  Idegsebészeti szakrendelés főorvosa

Prof. Dr. Szeifert György intézményünknél 1999-től dolgozik főorvos beosztásban. Egy olyan megbízható, képzett orvos, aki mindig lelkiismeretesen és mindenre kiterjedően tesz eleget feladatainak. Tapintatos a betegekkel, empátiája példamutató.

Végvári Istvánné   Terhesgondozó  asszisztense

Végvári Istvánné 40 éve dolgozik kórházunknál. Jelenleg a Terhesgondozóban és a rendelőintézet vezető asszisztens helyetteseként látja el feladatát. Sok terület igazi ismerője, munkáját mindig a betegek egészségének figyelembevételével végzi, a betegek is tisztelik őt. Segítőkészségével és szakmai tudásával jelentősen hozzájárul a zavartalan betegellátás biztosításához.

• Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Elismerő Oklevelet adományoz:

Bozóné Lehoczki Éva   Szülészet   főnővér helyettese részére

Bozóné Lehoczki Éva 2005.01.01-től tagja a MESZK Nógrád Megyei Területi Szervezetének. 12 éve területi küldöttként látja el lelkiismeretesen kamarai feladatait.

• a Szent Lázár Megyei Kórház Emléklapot adományoz:

Kalóz Erikának a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető helyettes szakmai vezetője részére

Kalóz Erika a Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola és a Szent Lázár Megyei Kórház közötti jó partneri kapcsolat meghatározó személyisége. Intézményünk számos egészségügyi szakképzésben tanuló hallgató gyakorlati képzését biztosítja, melynek gördülékeny lebonyolítása érdekében számíthatunk pedagógiai tapasztalataira, szakmai tudására. Gondoskodik a gyakorlati képzéssel összefüggő törvényi változások, pedagógiai irányelvek mielőbbi átadásáról. Tanácsaival, tapasztalataival, szigorú, következetes, empatikus magatartásával elősegíti a fiatalok munkamoráljának kialakítását, az ápolóhoz méltó viselkedésre való nevelését.

Salgótarján, 2018. június 28.