Ajándék áhitat a Betegeknek a kórházban

„Szállást keres a szent Család

De senki nincs, ki helyet ád,

Nincsen, aki befogadja

Ki égnek s földnek ura.”

Idei adventünkben már meggyújtottuk adventi koszorúnkon a 3. gyertyát, a rózsaszínűt, s

immáron egyre közelebb kerülünk karácsony szent Ünnepéhez , s ezért is adtuk idei kis

ajándék áhítatunknak a „ szállást keres a szent Család címet.”

Nagy várakozással készültünk, s a betegeket a nővérek, dolgozók, tanulók is segítették, hogy

az ápolási osztály kis társalgójában mind többen részesei lehessenek a az Örömhír

hirdetésének. Még ágyastól is hoztak ki beteget, aki szerette volna látni és hallani a történetet.

A köszöntő szavak után kórházlelkészünk Torma Joel Atya felolvasta az evangéliumi

szakaszt, majd kis elmélkedésben bátorított hogy ne féljünk, s bizakodva várjuk a

Vigasztalót, aki reménységet és örömet hoz Mindannyiunk szívébe még itt a kórház falai

között is.

Megérintő gondolati után, Baranyiné Marika önkéntesünk elgondolkodtató versét

hallhattuk,melynek a címe is sokat mondó, „ Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?…

Hrúz Dénes és Fia Márton karácsonyi énekkel, hegedűszóval ajándékozott meg minket, nagy

hála és köszönet érte. Áhítatunk végén közösen elimádkoztuk az Úr imádságát, majd áldással

köszöntünk el és kívántunk a Betegeknek, Dolgozóknak, Segítőknek áldott szent karácsonyi Ünnepeket!