HEFOP 4.4

A Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – HEFOP 4.4 – sikeres pályázatának eredményeképpen Intézményünk tagja lett annak a számítógépes informatikai rendszernek, amelynek segítségével az egészségügyi intézmények elektronikus úton kezelhetik és továbbíthatják a betegek egészségügyi és egyéb személyazonosító adatait, amennyiben a beteg az ő adatainak ily módon történő kezeléséhez hozzájárult.

Első körben ez a fejlesztés kizárólag a három elmaradott régióban kerülhetett megvalósításra, de ezek a regionális minta-információ rendszerek egy későbbi országos rendszer előfutárának tekinthetők. A kialakított intézményközi rendszer révén az egészségügyi információ az ellátás minden szintjéről (kórházak, rendelőintézetek, háziorvosok) elérhető. a fejlesztések eredményeként a diagnosztikához és gyógyító eljárásokhoz szükséges idő lerövidül, az ismételt, feleslegesen elvégzett vizsgálatok megelőzhetők és a betegutak lecsökkennek.

A pályázatnak köszönhetően a kórház jelentős informatikai korszerűsítés lehetőségéhez jutott, amelyre saját forrásból nem lett volna lehetősége. Így új hardver eszközökkel gyarapodhattunk jelentős mértékben, sor kerülhetett a hálózat korszerűsítésére, vezeték nélküli hálózat került kiépítésre, amelyhez ún. tablet PC-k kerülnek beüzemelésre osztályonként, elősegítendő a papírmentes vizitek lehetőségét.

Intézményközi forrásból rendelkezünk teleradiológiai szerverrel.

Az IKIR Teleradiológia szolgáltatásának alapvető célja az intézményben keletkező radiológiai képi vizsgálati anyagok fogadása, transzformálása és tömörítése, majd a külső radiológusok, teleradiológusok számára ezen származtatott adatok, képek Web alapú megjelenítése. Célja továbbá a ezen első sorban tömörített képi anyagok elérhetőségének biztosítása a vizsgálatok megtörténte után.

A teleradiológia a képalkotó diagnosztika valamely modalitásán készült képek elektronikus továbbítását jelenti nagyobb távolságra. A teleradiológia célja lehet orvosi konzultáció, vagy távleletezés. A szűk értelemben vett teleradiológia lényegében azt jelenti, hogy a képalkotó helyétől a képeket egy távolabb helyre küldik leletezés céljából (távleletezés). Fontos, hogy ebben az esetben a teljes vizsgálati anyag is elérhető. Az elkészült lelet az intézmény informatikai rendszerében (HIS/RIS) kerül tárolásra.

Egyes kimutatások szerint a felesleges betegszállítások akár 80%-a megtakarítható a teleradiológiai konzultációval és lehetővé teszi a kezelés korai megkezdését is. A teleradiológia kisebb kórházak, speciális szakterületek optimális működését is elősegítheti.

A teleradiológiai alrendszer célja, hogy a képalkotó modalitásokon keletkező vizsgálati anyagot helytől függetlenül lehessen leletezni a nap bármely szakában. Magyarországon egyre csökkent a kórházakban dolgozó radiológusok száma, illetve területi eloszlásuk nagyon egyenetlen. A teleradiológia képes ezen egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni, ezzel az ellátás színvonalát ott is javítani, ahol nincs állandó radiológusi jelenlét.

Eszközlista:

 • Szünetmentes áramforrások beszerzése
 • Vírusvédekmi rendszer beszerzése
 • Szoftver licencek beszerzése
 • Passzív hálózat bővítés
 • Hálózati aktív elemek cseréje
 • WIFI hálózat kiépítése
 • Munkaállomások beszerzése
 • TFT monitorok beszerzése
 • Laser nyomtatók beszerzése
 • WEB kamerák beszerzése
 • Klinikai szoftver modul cseréje
 • Határvédelmi megoldás kiépítése (tűzfalak)

4.4 A „HEFOP 4.4. intézkedés: Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban” projekt, amely a Nemzeti Fejlesztési Terv I. részében a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) részeként, az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretéből, valamint központi kormányzati támogatásból valósult meg.
Az intézkedés fő célja három régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl) egy-egy térségi, egészségügyi intézményközi információ mintarendszer létrehozása.

A Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – HEFOP 4.4 – sikeres pályázatának eredményeképpen Intézményünk tagja lett annak a számítógépes informatikai rendszernek, amelynek segítségével az egészségügyi intézmények elektronikus úton kezelhetik és továbbíthatják a betegek egészségügyi és egyéb személyazonosító adatait, amennyiben a beteg az ő adatainak ily módon történő kezeléséhez hozzájárult.

Első körben ez a fejlesztés kizárólag a három elmaradott régióban kerülhetett megvalósításra, de ezek a regionális minta-információ rendszerek egy későbbi országos rendszer előfutárának tekinthetők. A kialakított intézményközi rendszer révén az egészségügyi információ az ellátás minden szintjéről (kórházak, rendelőintézetek, háziorvosok) elérhető. a fejlesztések eredményeként a diagnosztikához és gyógyító eljárásokhoz szükséges idő lerövidül, az ismételt, feleslegesen elvégzett vizsgálatok megelőzhetők és a betegutak lecsökkennek.

A pályázatnak köszönhetően a kórház jelentős informatikai korszerűsítés lehetőségéhez jutott, amelyre saját forrásból nem lett volna lehetősége. Így új hardver eszközökkel gyarapodhattunk jelentős mértékben, sor kerülhetett a hálózat korszerűsítésére, vezeték nélküli hálózat került kiépítésre, amelyhez ún. tablet PC-k kerülnek beüzemelésre osztályonként, elősegítendő a papírmentes vizitek lehetőségét.

Intézményközi forrásból rendelkezünk teleradiológiai szerverrel.

Az IKIR Teleradiológia szolgáltatásának alapvető célja az intézményben keletkező radiológiai képi vizsgálati anyagok fogadása, transzformálása és tömörítése, majd a külső radiológusok, teleradiológusok számára ezen származtatott adatok, képek Web alapú megjelenítése. Célja továbbá a ezen első sorban tömörített képi anyagok elérhetőségének biztosítása a vizsgálatok megtörténte után.

A teleradiológia a képalkotó diagnosztika valamely modalitásán készült képek elektronikus továbbítását jelenti nagyobb távolságra. A teleradiológia célja lehet orvosi konzultáció, vagy távleletezés. A szűk értelemben vett teleradiológia lényegében azt jelenti, hogy a képalkotó helyétől a képeket egy távolabb helyre küldik leletezés céljából (távleletezés). Fontos, hogy ebben az esetben a teljes vizsgálati anyag is elérhető. Az elkészült lelet az intézmény informatikai rendszerében (HIS/RIS) kerül tárolásra.

Egyes kimutatások szerint a felesleges betegszállítások akár 80%-a megtakarítható a teleradiológiai konzultációval és lehetővé teszi a kezelés korai megkezdését is. A teleradiológia kisebb kórházak, speciális szakterületek optimális működését is elősegítheti.

A teleradiológiai alrendszer célja, hogy a képalkotó modalitásokon keletkező vizsgálati anyagot helytől függetlenül lehessen leletezni a nap bármely szakában. Magyarországon egyre csökkent a kórházakban dolgozó radiológusok száma, illetve területi eloszlásuk nagyon egyenetlen. A teleradiológia képes ezen egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni, ezzel az ellátás színvonalát ott is javítani, ahol nincs állandó radiológusi jelenlét.

Eszközlista:

 • Szünetmentes áramforrások beszerzése
 • Vírusvédekmi rendszer beszerzése
 • Szoftver licencek beszerzése
 • Passzív hálózat bővítés
 • Hálózati aktív elemek cseréje
 • WIFI hálózat kiépítése
 • Munkaállomások beszerzése
 • TFT monitorok beszerzése
 • Laser nyomtatók beszerzése
 • WEB kamerák beszerzése
 • Klinikai szoftver modul cseréje
 • Határvédelmi megoldás kiépítése (tűzfalak)